Português
English
 Introdución Empresa Profesionales Clientes Contacto
 
       

 

Director - Marcos Aurélio de Jesus
Dpto. Financero - Luiz Fernando Rebello
Dpto. Financero - Daniele Cristina Rebello
Dpto Jurídico - Fernanda Altvater Richter
Dpto. Jurídico - Ludmila de Moraes Moura
Dpto. Patentes - Alice Cristina Kubaski
Dpto. Marcas - Ana Lucia Lopes Freitas
Dpto. Marcas - Priscilla Lopes
Dpto. Marcas - Marcos Diego Misael
Dpto. Comercial - Diovana Cebola

                                                                                                                                             

Introdución  |  Empresa  |  Profesionales  |  Areas de Actuación  |  Clientes  |  Legislación |  Contacto
Desenvolvido por Deme Criação e Desenvolvimento